Ratchet & Clank Future: Quest for Booty

Ratchet & Clank Future: Quest for Booty, 9.1 out of 10 based on 16 ratings
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.1/10 (16 votes cast)

Přehled sekcí

1. Info o hře
2. Návod

1. Info o hře


Vydavatel: Sony Computer Entertainmenti
Vývoj: Insomniac Games
Datum vydání: 21. srpen 2008
Vyšlo na: PS3
Žánr: akce, „hopsačka“
Hodnocení: Metacritic – 76%

2. Návod

Azorean Sea

Rozbijte bedny a jděte na plácek kde budete bojovat se skupinkou pirátů. Životy si můžete doplnit pomocí modrých „kroužků“. Vpravo nahoře stiskněte [] pro uchycení otočného kola. Pomocí levé analogové páčky točte, dokud se dveře neotevřou. Zabijte piráty vevnitř a pomocí zbraně postřílejte piráty na lodi (můžete vybírat stisknutím /\). Posbírejte věci z beden a vyjděte předním vchodem. Na zdi vlevo bude žebřík – modré příčky. Pomocí X po něm vyskákejte. Stoupněte si na katapult a stiskněte X, díky čemuž přeletíte na další loď.
Zbavte se piráta a pomocí střelné zbraně zničte výbušné sudy. Dělo použijte na sestřelení pirátů na projíždějící lodi a odstřelte dveře do místnosti, kde je další skupinka pirátů a jeden z nich u děla. Dělo si pak vezměte a rozstřelte všechny vchody. Vlevo budou pouze bedny, uprostřed bude jeden pirát s pistolí a napravo piráti na lodi. Posbírejte si věci a vylezte na další žebřík. Zbavte se pár pirátů a znovu vlezte na katapult.

Hoolefar Island

Jděte rovně a přeskákejte přes ostrůvky pomocí double skoku – 2x zmáčknout X. Pokud spadnete do vody, stačí dojít na začátek a zkusit to znovu. Přejděte po kovové plošince pomocí gravitačních bot. Musíte jít prostředkem. Hned za kopečkem zabijte pár krabů a pokračujte dál po kovové cestě, ale tentokrát si dávejte pozor na výpary z průduchů na cestě. Až dojdete na konec, musíte přeskočit řeku. Skočte a stiskněte a držte O pro udržení na laně. Až se přehoupnete na druhou stranu, stiskněte X pro seskočení z lana. Pokud spadnete z lana, musíte od začátku levelu. V jeskyni u vysunovacího mostu stiskněte R2 a [] najednou. Pak pomocí pravé analogové páčky most přisuňte. Přejděte po mostě a stejným způsobem si přisuňte pružinu, vylezte na ní a stiskněte X pro skok. Skočte na lano a sjeďte dolů. Prohoďte pár slov s Mayorem Worleyem. Je jedno jakou zvolíte možnost, protože se vždy dostanete k větě, že mu pomůžete. Po rozhovoru vyskákejte na kopec vpravo a promluvte s Wind Turbine Operator. Zeptejte se na párách otázek a pokračujte cestou k elektrárně.

Wind Turbine Beta
Vyskákejte po plošinkách nahoru a jděte dál až k pružině, kterou stáhněte a vyskočte s její pomocí nahoru. Pokračujte dál, vyhněte se výparům. Poté vyskákejte po žebříku a znovu si dávejte pozor na výpary. Pomocí pružiny vyskočte na samotný vršek elektrárny, kde pokračujte do prostřed a pomocí [] chyťte šroub, který následně otáčejte pohybem levé analogové páčky.
Za elektrárnou seberte z kráteru ohnivý kámen stisknutím [] a rozbijte s ním dveře – hozením O nebo R1. Vyskákejte nahoru.

Wind Turbine Epsilon
Jděte zpět před elektrárnu, kde jsou nyní dvoje otevřené dveře. Jděte těmi vlevo po schodech až úplně dozadu, kde narazíte na skupinku krabů. Poté seberte ohnivý kámen a rozbijte dveře, přeskočte na další ostrůvek (X pro skok a pak držte O pro chycení lana, poté znovu X pro přeskočení dál) a rozbijte další dveře. Přeskočte na dráhu, na které přeskakujte pily, a bude nutno rozbít dvě brány pomocí ohnivých kamenů. Dráha vás zavede až na vrcholek samotné elektrárny, kterou aktivujte.

Wind Turbine Delta
Sjeďte po dráze dolu. U elektrárny stáhněte pomocí R2 + [] plošinku, s jejíž pomocí vyskočte na žebřík v okamžiku, kdy zmizí modrý kouř. Lezte po žebříku až na jeho konec. Až zmizí modrý kouř, seskočte dolů. Otočte plošinku, přeskočte dál a otočte další plošinku, s jejíž pomocí vyskákejte nahoru. Znovu se vyhněte modrému kouři, jděte dál. Vyskákejte mezi dvěmi zdmi odskakováním od jejich stran. Otočte plošinku, vyskočte výš a otočte další. Vyskočte nahoru, pozor na modrý kouř. Cestou dál se vyhněte další dvojici výparů kouře. Stáhněte další plošinku, s jejíž pomocí vyskočte na vrcholek elektrárny. Aktivujte jí stejně jako předešlé.

Wind Turbine Beta
Přeskákejte přes pohyblivé plošinky. Jděte doleva za budovu až dozadu a vyšplhejte po žebříku. Vytáhněte most a ohnivým kamenem zničte bránu. Přitáhněte prostřední plošinku mezi dvě, které jsou již na svých místech. Vezměte si ohnivý kámen a přeskákejte s ním k další bráně, kterou rozbijte. Dojděte k elektrárně, po které můžete lézt pomocí gravitačních bot. Cestou nahoru se vyhýbejte tryskám s párou. Aktivujte elektrárnu.

Wind Turbine Gamma
Přejděte přes turbínu a u elektrárny narazíte na pár krabů. Při šplhání na elektrárnu si dávejte pozor na všude přítomné pily, není to však nic těžkého. Aktivujte poslední elektrárnu, čímž jste splnili váš úkol. Jděte dozadu za elektrárnu, kde uvidíte pláž, na které jste začínali.
Dojděte až k Supply Beacon (z pláže vchodem vpravo, první človíček, kterého uvidíte) a promluvte si s vedoucím. Ten vám řekne, že potřebujete VersaBolt. Jděte zpátky na pláž a vzadu, odkud jste přišli, stojí Smuggler. Kupte od něj VersaBolt za 10.000. Jděte zpět k Supply Bacon. Promluvte s vedoucím, který VersaBolt nainstaluje. Otočte plošinkou a ta „vyroste“, vytáhněte si plošinku. Při lezení na věž se nesmíte dotknout laserů ani fialově označených kostiček. Na žluté také nevyskočíte. Posuňte si pomocí R2 + [] jednu volnou kostku tak, abyste přeskočili z pravé strany na levou. Poté si tu samou posuňte před sebe a přeskočte výš. Dojděte na vršek a otočte kolem. Po ukázce jděte do prostředních dvěří, které v ukázce vidíte. Po dalších ukázkách se vraťte na pláž na molo, kde se pomocí lodi vydáte na další cestu.

Morrow Caverns

Po příjezdu do jeskyně následujte dva své přátele do další místnosti. Otočte kolem vpravo a otevřou se dveře, kterými projde jen Talwyn. Následujte Peta k dalším dveřím. Jděte za ním až na konce místnosti, kde je padací most, který ale nemůžete přitáhnout. Jděte tedy doprava a vyskočte na žebřík. Přeručkujte po něm na druhou stranu jámy. Vpravo vezměte pomocí [] jednoho zeleného tvora. Vyzařuje okolo vás světlo, kterého se nepřátelé v této oblasti bojí a tak vás nenapadnou. Během cesty ho můžete pomocí [] položit na zem a opakovaně znovu sebrat. Jděte dál dozadu a pomocí otočného kola spusťte most. Přejděte po něm na druhou stranu, kde uvidíte další modrý žebřík na přeručkování. Nejdřív si ale na druhou stranu kaňonu hoďte zelené světýlko, poté přeručkujte a světýlko si na druhé straně znovu vezměte. Dojděte k žebříku a upusťte světlo. Vylezte nahoru, skočte na dráhu a dojeďte dolů. Pomocí dalšího kola spusťte most. Setkáte se znovu s Petem, kterého následujte do výtahu. Vylezte ven a prohlídněte si oblast. Až dojdete dostatečně daleko, Pete vyleze z výtahu a zaútočí na něj obrovská obluda. Jděte od výtahu doprava a vemte si světlo. Jděte zpět k výtahu a od něj doleva, kde světlem vystrašíte pár příšer. Položte si světlo blízko otočného kola, s nímž otevřete další dveře. Po ukázce se dostanate do další části.

Darkwater’s Tomb
Hned jak se vydáte doleva, vás znovu napadne velká příšera. Rychle jděte k plošince a otočte jí. Přeskočte přes ni. Vpravo přitáhněte další dvě plošinky tak, abyste dokázali přeskočit na druhou stranu. Při tom se vyhýbejte ohnivým plivancům příšery. Jděte dál, a co nejrychleji seberte zelené světlo. Posbírejte věci z beden a projděte až na konec místnosti, kde je úzká lávka. Na jejím konci vás čeká další klouzavá dráha. Během cesty přeskočte dvakrát doleva. Poté co vás znovu napadne velká příšera, budete muset 3x přeskočit dopředu. V lodi nechte vybouchnout dvě řady bomb a sudů. Pomocí otočného kola se dostaňte na palubu lodi. Stáhněte dolů katapultovací plošinku, dávejte si při tom pozor na plívající příšery. Přeskočte na další loď.
V ukázce vás Pete zradí. Dostanete však zpět Combustor a Fusion Grenade. Hned před vámi se objeví hromada pirátů. Postřílejte je s nově záskanými zbraněmi, bude to hračka. Jděte dál, vysuňte most, na ostrůvku stáhněte katapultující plošinku a vyskočte nahoru. Zde bude další pirát. Jděte dál a seskočte dolů, kde na vás již čeká další skupinka pirátů.. Dejte se vchodem vlevo, zbavte se dvou pirátů a vyjeďte výtahem nahoru. Párkrát střelte Pythora (velká obluda, která vás již chvíli pronásleduje) a jděte doprava. Dveře rozbijte pomocí Fusion Grenade. Pokračujte dolu. Hned poté jděte dozadu k dalším dveřím, které také rozbijte a ocitnete se na začátku kola. Rozbijte dveře, kterými šla Talwyn. Zabijte Pythora a tím Talwyn zachráníte. Nyní se můžete v klidu vrátit na vaší loď

Hoolefar Island again

Skočte do vody (pomocí [] se potopíte, X – nad hladinu, O – plavete rychleji.) a plavte ke dveřím, které se otevřely při vaší první návštěvě – na mapě jsou zhruba v prostředku pravé strany zátoky. Vyhněte se minám v tunelu. Po vyplavání na hladinu se objevíte v jeskyni. Granáty rozbijte bránu a v další místnosti seberte Concussion Detonator. Projděte do další místnosti a rozbijte další bránu. Vraťte se do první místnosti, kde seberte zelené světýlko. Vraťte se do poslední místnosti. Vlevo vyjděte po rampě nahoru a uvidíte malou figurku. Nechte světlo zde a vraťte se tunelem až na pláž.
Po rozhovoru se starostou dostanete zpět další zbraně – Tornado Launcher a Shock Ravager. Střílejte přicházející piráty od pláže. Po chvíli na vás začne střílet i loď. Dopady střel z ní budou na zemi vyznačeny kolečkem. Pokračujte takto až do další ukázky. Doběhněte na molo vedle vaší lodi a pomocí děla zničte děla na pirátské lodi. Po jejich zničení utíkejte k prostřednímu vchodu za pláží, kde jsou další piráti. Po chvíli na vás z pláže vyběhne mechanický pavouk. Zabít ho není těžké. Po souboji se vydejte zpátky na pláž. Z vody vyleze další mechňák. Po chvilce zabíjení další skupinky pirátů začne loď znovu střílet. Hned jak se všech zbavíte, následuje ukázka. Promluvte s Talwyn a dejte třeté možnost – povíte jí o mapě, kterou jste našli. Promluvte na pláži se Smugglerem. Zaplaťte za jeho služby 12.500 a až budete připraveni, dejte „Let’s go“ a vydáte se na další část.

Darkwater Cove

Hned na začátku dostanete od Smugglera dvě nové zbraně – Predator Launcher a Nano-Swarmers. Můžete si od něj také koupit Alpha Disruptor, pokud máte 50.000 bolts. Jděte k bráně s lebkou. Na otázku dejte odpověď „ I’m Captain Angstrom Darkwater“. Z pláže na vás vyskáče skupina krabů. Po jejich poražení vás lebka na bráně pustí dál. Projděte až na křižovatku a vydejte se vlevo. Zabijte pár krabů a přeskákejte přes plošnky s lebkami k plošince s katapultem. Vystřelte se s jeho pomocí dál. Pomocí přitažení chytněte bránu a přitahujte analogem doprava. Pozor, plošinky se potápějí takže mezi nimi přeskakujte. Proskočte otevřenými dveřmi. Přeskákejte po dalších plošinkách s vyobrazením lebky a na konci řady stáhněte vyskakovací plošinku.

Angstrom’s Tune
Promluvte si s lebkou. Dá vám za úkol zahrát na obří varhany. Musíte 3x zahrát správnou melodii. Pokud se vám to nepovede, budete bojovat se skupinou krabů a pak musíte zkusit znovu. Hrajte tak, že si stoupnete na zelené políčko uprostřed a vyskočíte na varhany. Zde už jen přeskakujete po jednotlivých klávesách podle melodie. Pomocí klouzací dráhy se vraťte zpět a jděte cestou vpravo. Přeskočte přes plošinky, než spadnou. Vyskočte na uchytávací kroužek a jděte do jeskyně, kde seberte zelné světlo. Posuňte plošinky tak, abyste přeskočili dál. Položte světlo na zem a poražte skupinku krabů. Pak ihned vezměte světlo a jděte dál přes plošinky. Na konci schodiště vyskočte na lano a zklouzněte se po něm až ven z jeskyně.

Angstrom’s Brew
Promluvte si s Bartender – velký kostlivec. Dá vám za úkol namíchat tři nápoje. Pokud jeden pokazíte, musíte hned od začátku. Mícháte stoupnutím na tlačítko před nádrží s příslušnou barvou.
První: žlutá, modrá, zelená
Druhý: zelená, červená, žlutá
Třetí: zelená, modrá, žlutá
Vydejte se po schodišti zpět na první rozcestí a nyní jděte poslední, prostřední cestou.

Angstrom’s Shadow
Musíte poskládat části stojanů tak, aby na zdi vytvořily stín lebky. Doporučuji začít pravou částí obličeje, pak levou a až nakonec prostředek. Když část posunete správně, rozsvítí se oko. Hned jak se vám to povede, bude s vámi lebka mluvit. Následně budete muset porazit několik vln nepřátel. Na konci pak robota s kulomety. Až je porazíte, otevře se vám brána.

Lythoin Caves
Vemte světlo a jděte dozadu. Pomocí zbraní se zbavte Pythora a jděte vlevo, kde na římse úplně vzadu najdete Zero Kelvin Laser Diode Mode. Vraťte se zpět a pokračujte cestou vpravo. Přitáhněte si most. Vyskákejte nahru po zdi, ale pozor na modrý kouř. Pokračujte dál dozadu. Teď musíte přeručkovat po modrých žebřících, při čemž si dávejte znovu pozor na modrý kouř. Vyskočte nahoru. Napadnou vás nepřátele, kterých se zbavte. Vezměte zelené světýlko a přehoďte si ho na druhou stranu propasti. Přeskočte za ním pomocí úchytu na lano. Zaútočí na vás docela velká skupinka nepřátel. Hned jak se jich zbavíte, pokračujte jeskyní dál. Hned jak vlezete na most, vás napadne další Pythor. Zabijte ho a ve prostřed plošiny otočte kolem. Přejděte přes most, kde váš napadnou další piráti. Jděte doprava a pohybujte plošinkami tak, abyste mohli sebrat zelené světlo na druhé straně. Vraťte se a pokračujte do jeskyně po úzké cestičce. Na prvním rozcestí jděte vlevo, pokud chcete nějaké ty náboje do zbraní. Jinak jděte vpravo a na dalším vlevo. Stáhněte plošinku, přeskočte na ní a stáhněte další. Dávejte si při tom pozor na střely od piráta. Vlevo rozbijte kovové dveře. V jeskyni nahoře najdete Dual-Target Detectors mod. Jděte zpět. Přeskočte přes roklinu, přejděte most a zabijte dva nepřátelé, kteří vystřelují další. Vraťte se zpět a otočte kolem. Přejděte most a na druhém konci vás čeká první boss ve hře.

Boss: Giant Spider Robot
Stačí se vyhýbat koulím, které posílá. Vlnám se nevyhnete ani neuskočíte. Na zabití stačí 3x plně nabitá střela z Rocket Launcher v5
Po souboji vlezte do výtahu. Vyskočte na dráhu a dojeďte na pláž. Naloďte se, promluvte se Smugglerem (pokud jste si na začátku kola nekoupili Alpha Disruptor můžete to udělat teď)

Azorean Sea

Hned jak se loď dostane vedle lodě pirátů, přeskočte. Následuje první z mnoha soubojů s bossem.

Boss: Captain Slag (také Darkwater)
Krátký souboj s bossem, jen tak na zahřátí.

Pokračujte vpravo. Zabijte skupinku pirátů, vejděte dovnitř. Promluvte s Talwyn. Ta vám řekne, ať jdete ven a seberete zelenou lebku. Tu pak hoďte do dveří, kde je Talwyn držena. Dveře se rozbijí. Jděte ven a vylezte po žebříku vpravo. Zabijte piráty, použijte plošinku pro skok na další loď.

Boss: utíkejte ze strany na stranu a vyhýbejte se vlnám. Až pošle piráty, zabijte je. Vemte hlavu jednoho z nich a hoďte do ducha, čímž se rozptýlí. Teď stačí ubrat pár životů a Darkwater znovu uteče.

K boku lodě přijede další. Skočte na ní a nechte se odvézt na další. Projděte dveřmi. Hned za nimi na vás vyskočí „elektrický“ pirát. Zabijte ho čímkoliv kromě Shock Ravager. V další místnosti zabijte dva piráty v rozích. Otočte kolem.

Boss: Stačí znovu ubrat trochu života a znovu zmizí.

Zleva na vás vyjde skupinka pirátů. Hned po ní jděte dovnitř, kde je další. Zelenou lebkou rozbijte pole kolem „elektrického“ piráta. Až se ho zbavíte, vyjděte ven. Pomocí katapultu přeskočte na malou loď. Pokračujte dál a zabíjejte piráty na lodích. Přeskákejte pomocí lana až nakonec, kde vás malá loďka odveze k finálnímu souboji s Darkwaterem.

Boss: Souboj stejný jako předtím. Počkejte, až na vás vyšle svoje piráty. Poté hoďte jejich zelené hlavy na Darkwatera a pak už stačí třeba pomocí Aplha Disruptor atd dodělat.

About tekken90