Uncharted: Drake’s Fortune

Uncharted: Drake's Fortune, 8.5 out of 10 based on 44 ratings
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (44 votes cast)

Přehled sekcí

1. Info o hře
2. Ovládání
3. Lokace pokladů
4. Trofeje

1. Info o hře

Žánr: Akce, adventura
Datum vydání: 20. listopad 2007
Výrobce: Naughty Dog Software
Vydavatel: Sony Computer Entertainment
Platformy: PS3
Hodnocení: Metacritic – 88%

2. Ovládání

Během krytí

3. Lokace pokladů

Chapter I – Ambushed (0 pokladů)
——————————————-
Chapter II – The Search for El Dorado (6 pokladů))
V džungli
1/60 Silver Mosaic Inca Earring Hned na začátku kapitoly jděte podél levého břehu řeky až ke kameni, který vám blokuje cestu. Vylezte na něj a seskočte dolů na druhou stranu, kde se poklad nachází.
2/60 Jeweled Silver Monkey Nachází se v lokaci, kde musíte pohnout velkým kamenem pro vstup do ruin. Jděte k prvnímu kameni, vyskočte na něj, pokračujte po pilířích a poklad je u kořenů stromu.
V ruinách chrámu
3/60 Decorated Gold Ring Poklad je v lokaci, kde musíte svalit pilíř a nachází se na opačné straně, než je pilíř a sud. Postavte se čelem k pilíři a sudu, pokračujte po římse vlevo k dřevěnému lešení. Poklad najdete mezi pilířem a okrajem propasti.
4/60 Silver Llama Po vypuštění vody seskočte dolů, vylezte na břeh u pravé zdi a uvnitř menší jeskyně najdete tento poklad.
5/60 Golden Inca Cup Po pádu lešení se otočte a uvidíte keramické nádoby, které můžete rozstřelit. Nachází se na kostře.
Po opuštění ruin
6/60 Silver Turtle Ihned po opuštění ruin vylezte na nejnižší pilíř a pokračujte až na poslední, na kterém se nachází tento poklad.
Chapter III – A Surprsing Find (2 poklady)
Na útesech
7/60 Gold Tairona Pendant Dostaňte se až k révě, která je žlutá a červenými listy. Vylezte po ní nahoru.
8/60 Gold and Turquoise Inca Earring Na úplném konci německé ponorky ještě předtím, než do ní vlezete.
Chapter IV – Plane-wrecked (10 pokladů)
Džungle
9/60 Silver Inca Figurine Hned na začátku kapitoly se otočte ke stromu, kde visí padák. Poklad se nachází vpravo u základny stromu.
10/60 Silver Fish Charm Poprvé, co se dostanete k malému vodopádu, zatočte doleva a běžte ke koutu u skály. Poklad je za malým stromkem.
11/60 Gold Frog Po přeskočení řeky nepokračujte na první kládu, ale seskočte vpravo dolů na menší plošinku.
12/60 Intricate Gold Ring Po zabití většího počtu nepřátel vylezte po pilířích, pokračujte po nich až na konec a poklad leží vlevo pod stromem.
13/60 Patterned Silver Ring V poslední lokaci, kde máte přeskočit zeď s branou, jděte do levého rohu a vyskočte na vršek stěny. Pokračujte na římsu a vlevo je prsten ukryt ve stínu.
14/60 Golden Jaguar Po porážce pirátů v následující lokaci jděte vlevo, kde najdete obrovský bílý strom. Poklad se nachází v rohu mezi velkým bílým stromem a malými stromy.
15/60 Silver Inca Vesel Nachází se v lokaci těsně předtím, než objevíte zřícené letadlo. Je přímo pod rostlinami v malé propasti, kam stačí seskočit.
Pasti
16/60 Golden Toothpick Ihned za lokací s letadlem. Nachází se za průchodem vpravo v kapradí.
17/60 Silver Bird Vessel Po přeskákaní několika plošinek, seskočte dolů a než budete pokračovat do další lokace, jděte k útesu až na konec, kde pod kamenem vyčnívá strom ven z útesu. U jeho levé strany je poklad.
18/60 Silver Inca Earring Po projití několika dřevěných pastí se otočte a vylezte na vyvýšené místo vlevo. Poklad je ve stínu vpravo u stromů.
Chapter V – The Fortress (4 poklady)
Pevnost
19(61)/60 Strange Relic Bonusový poklad ze hry Jak and Daxter. Po sebrání všech pokladů budete mít 61/60.

Po první přestřelce s piráty se vydejte nahoru a speciální poklad se nachází na střeše rozbořeného domu vlevo.

20/60 Silver Jaguar Po obdržení Strange Relic pokračujte rovně po ochozu a u věžičky vyskočte. Pokračujte k další vyhlídkové věžičce a v ní se již nachází další poklad.
21/60 Gold Mosaic Inca Earring V oblasti s oblouky, které mají mříže, se nachází v druhém oblouku v pravém rohu přímo u mříží.
Vodní kanál
22/60 Golden Spoon Po zabití kulometčíka jděte do tunelu s vodou, zahněte doprava. V tunelu pak vylezte do vchodu vpravo a v první místnosti se nachází poklad vlevo mezi schody a krabicemi.
Chapter VI – Unlocking the Past (4 poklady)
Venku
23/60 Silver Inca Mask Po souboji s piráty vyjděte po schodech a pokračujte vlevo. Poklad je za bílým stromem na okraji zdi.
Uvnitř zdí pevnosti
24/60 Spanish Silver Coin Po souboji a otevření dveří se vydejte k velké bráně, kde se za zídkou vlevo nachází mince.
25/60 Silver Tairona Pendant Poté, co vyjdete nahoru a porazíte všechny nepřátele, musíte jít dolů po rozbitých schodech. V místnosti s krabicemi se nachází poklad vpravo u zábradlí schodiště.
26/60 Gold Llama Další poklad je možno najít po souboji s malou skupinkou nepřátel na cestě s výhledem na nádvoří. Pokračujte po cestě, vylezte nahoru a jděte až k zídce, kde se v pravém rohu nachází soška lamy.
Chapter VII – Out of the Frying Pan (0 pokladů)
——————————————-
Chapter VIII – The Drowned City (2 poklady)
Skrz město
27/60 Decorated Silver Ring Po vstupu do první lokace s piráty se nachází poklad u malé rostliny uprostřed v zemi.
28/60 Silver Frog V sekci za soubojem s piráty, kde jeden měl raketomet, dr vydejte k domu. Soška je v pravém rohu budovy u kamenů.
Chapter IX – To the Tower (1 poklad)
Odchod z města
29/60 Golden Fish Charm V oblasti, kde se zbavíte vodního skútru, pokračujte po souboji ke zdi vlevo úplně na konci a naleznete zde v rohu další z pokladů.
Chapter X – The Customs House (2 poklady)
Dům
30/60 Jeweled Golden Brooch Po sešplhání po laně jděte dolů do rohu a u rozbitých dveří na zemi leží poklad.
31/60 Silver Belt Buvole Po videosekvence zabijte piráta a pokračujte po schodech nahoru, kde se v rohu na dřevěné podlaze nachází opasek.
Chapter XI – Trapped (3 poklady)
Výlet
32/60 Spanish Gold Coin Po videosekvenci, ve které odjíždí loď, následuje souboj s piráty. Pokračujte po schodech vpravo a na jejich vrcholku vpravo najdete tento poklad.
33/60 Silver Spanish Chalice Po záchraně Eleny na mostě seběhněte schody dolů a na pravé straně schodiště najdete poklad.
Pasti překonány
34/60 Gold Coatimundi Po opuštění domu pokračujte tunelem do jeskyně, kde poklad leží za bednou s náboji.
Chapter XII – Heading Upriver (0 pokladů)
——————————————-
Chapter XIII – Sanctuary? (7 pokladů)
Ruiny v džunglu
35/60 Golden Turtle Na mostě seskočte u rozbořeného zábradlí ke sloupku.
36/60 Silver Inca Cup Po videosekvence jděte k mostu v džungli a po levé straně slezte do vody. Pod mostem je další poklad.
Klášter
37/60 Jeweled Silver Cross V malé místnosti u místa, kde necháte vybouchnout velkou kupu barelů.
Knihovna
38/60 Silver Toothpick Hned za otevřenou branou vyskočte vpravo na malý ochoz a na jeho konci leží poklad.
39/60 Gold Spanish Chalice Znovu pokračujte od otevřené brány cestou dolů, obejděte velké schody a na jejich levé straně najdete v rohu poklad.
40/60 Silver Coatimundi Vydejte se od brány do levého zadního rohu prostranství, projděte tunelem a vlevo za východem seberte poklad.
Do podzemí
41/60 Golden Cup and Cover Nachází se u levého sloupu v místnosti, kde otáčíte pochodně k otevření tajné chodby.
Chapter XIV – Going Underground (6 pokladů)
Mauzoleum
42/60 Golden Inca Vessel Na začátku kapitoly seběhněte schody a poklad se nachází na jejich konci vpravo.
43/60 Golden Skull Po přelezení říms je další poklad za vodopádem vedle schodiště.
Klášter
44/60 Silver Snuff Box Jakmile vstoupíte do klášteru, otočte se vpravo a v malé místnůstce vás čeká další poklad u základny sloupu.
Více mrtvol
45/60 Silver Spanish Goblet Po slezení dlouhého žebříku je poklad vlevo za sarkofágem.
46/60 Silver Ingot Po skončení videosekvence přeskočte na schody a mezi nimi a zdí je poklad.
47/60 Gold and Ruby Inca Mask Na konci kapitoly v místnůstce, kde musíte otočit kolem s řetězem. Je v pravém růžku.
Chapter XV – On the Trail of the Treasure (6 pokladů)
Hřbitov
48/60 Gold Inca Figurine Nachází se ihned na začátku kapitoly na pravé straně schodiště.
Kostel
49/60 Golden Bird Vessel Jděte do tajné galerie, kterou vám Sullivan zmínil, ale zatočte vlevo. Poklad se nachází na konci zničené podlahy.
Klášter
50/60 Golden Spanish Goblet Po souboji s dvěma nepřáteli projděte klášterem až do pravého rohu, kde se v temné místnosti schovává poklad na zemi.
51/60 Jeweled Golden Cross Po odemknutí klíči a otevření okna z barevného skla vylezte nahoru a v tajné místnosti se vpravo nachází tento poklad.
Ruiny v džunglu
52/60 Silver Skull Nachází se mezi zdí a hrobkou vpravo.
53/60 Golden Inca Mask Před vstupem do budovy se vydejte vpravo k hrobům.
Chapter XVI – The Treasure Vault (2 poklady)
Hrobka pokladů
54/60 Silver Cup and Cover V místnosti se schodišti najděte Elenu a pokračujte po schodech, u kterých stojí. Na jejich konci je tento poklad.
55/60 Jeweled Silver Brooch V zadní části místnosti dejte do pohybu vodní mechanismus. Poté se kousek vraťte a pod svítilnou se nalézá poklad.
56/60 Gold Snuff Box Vyjděte po dřevěném schodišti kolem sloupu, pokračujte na kamenné schodiště vpravo a asi v polovině přeskočte na sloup, který je vpravo.
Chapter XVII – The Heart of the Vault (0 pokladů)
——————————————-
Chapter XVIII – The Bunker (1 poklad)
Setkání s novými přáteli
57/60 Gold Monkey Figurine Abyste dostali tento poklad, musíte jít tunelem, kde potkáte první dva mutanty. Zatočte vpravo a pokračujte až na konec. Poklad je u levé zdi.
Chapter XIX – Unwelcome Guests (1 poklad)
Nate nemá své nové „přátele“ příliš v lásce
58/60 Golden Seadragon Pendant V místnosti, kde probíhá souboj s lidmi i mutanty, jděte ke zdi a najdete zde dvě krabice na sobě. Na ty vylezte a na vršku je tento poklad.
Chapter XX – Race to the Rescue (1 poklad)
Závod zpět do města
59/60 Gold Ingot Hned jak vylezete po žebříku, se otočte a najdete poklad mezi kamenem a palmou.
Chapter XXI – Gold and Bones (2 poklady)
Ještě více mrtvol
60/60 Golden Skull Rosary Na začátku kapitoly sejděte schodiště a projděte několika místnostmi až do takové, kde se nachází dva sarkofágy. Poklad je u toho vpravo.
61/60 Sapphire and Silver Mask Po získání předešlého pokladu sejděte schody a tento poklad najdete u sloupu ve prostřed místnosti.
Chapter XXII – Showdown (0 pokladů)
——————————————-

4. Trofeje

Název: First Treasure
Zisk: Najdi 1 poklad.

Název: Begginer Fortune Hunter
Zisk: Najdi 5 pokladů.
Název: Novice Fortune Hunter
Zisk: Najdi 10 pokladů.
Název: Entusiast Fortune Hunter
Zisk: Najdi 15 pokladů.
Název: Intermediate Fortune Hunter
Zisk: Najdi 20 pokladů.
Název: Skiller Fortune Hunter
Zisk: Najdi 25 pokladů.
Název: Proficient Fortune Hunter
Zisk: Najdi 30 pokladů.
Název: Advanced Fortune Hunter
Zisk: Najdi 35 pokladů.
Název: Professional Fortune Hunter
Zisk: Najdi 40 pokladů.
Název: Senior Fortune Hunter
Zisk: Najdi 45 pokladů.
Název: Expert Fortune Hunter
Zisk: Najdi 50 pokladů.
Název: Crack Fortune Hunter
Zisk: Najdi 55 pokladů.
Název: Relic Finder
Zisk: Najděte „Strange Relic“ ze hry Jak and Dexter.
Název: Brutal Brawler
Zisk: Zabijte 5 nepřátel brutal kombem (∆+□+∆).
Název: Steel Fist
Zisk: Zabijte 5 nepřítel jednou ranou pěstí. Nejdříve je musíte zranit střelnou zbraní.
Název: Headshot Expert
Zisk: Zabijte 5 nepřátel v řadě ranou do hlavy.
Název: 10 Headshots
Zisk: Během hry zabijte 10 nepřátel střelou do hlavy.
Název: 30 Headshots
Zisk: Během hry zabijte 30 nepřátel střelou do hlavy.
Název: Dyno-Might
Zisk: Zabijte 3 nepřátele jedinou výbušninou. Možností je hned několik a to zbraň M79, granáty nebo vybuchující sudy.

Lokace 1: Ve čtvrté kapitole se vydejte od vraku přes plošinu až ke skalnímu útvaru, kde zneškodněte nepřátele. Od jednoho si vezměte zbraň M79, vylezte na útvar a odtud můžete střílet na nepřátele přicházející z lesa.

Lokace 2: V kapitole 7 hned na začátku, kde se rozjíždíte s jeepem, zahněte doprava. Nelézá se zde sud, ke kterému přibíhají nepřátelé.

Název: Expert Dyno-Might
Zisk: Můžete několikrát opakovat postup z předešlé trofeje. Vždy stačí dát Restart Checkpoint.
Název: Run-and-Gunner
Zisk: Zastřelte 20 nepřátel bez použití míření. Nejlepší zbraně jsou kulomet nebo brokovnice.
Název: Hangman
Zisk: Zastřelte 10 nepřátel s pomocí míření a při zavěšení na římse.
Název: Grenade Hangman
Zisk: Zabijte granáty 10 nepřátel při zavěšení na římse.
Název: 50 Kills: PM – 9mm
Zisk: Zabijte 50 nepřátel zbraní PM – 9mm.
Název: 50 Kills: 92FS – 9mm
Zisk: Zabijte 50 nepřátel zbraní 92FS – 9mm.
Název: 50 Kills: Micro – 9mm
Zisk: Zabijte 50 nepřátel zbraní Micro – 9mm.
Název: 20 Kills: Wes – 44
Zisk: Zabijte 20 nepřátel zbraní Wes – 44.
Název: 20 Kills: Desert – 5
Zisk: Zabijte 20 nepřátel zbraní Desert – 5.
Název: 30 Kills: MP40
Zisk: Zabijte 30 nepřátel zbraní MP40.
Název: 50 Kills: AK-47
Zisk: Zabijte 50 nepřátel zbraní AK-47.
Název: 50 Kills: M4
Zisk: Zabijte 50 nepřátel zbraní M4.
Název: 30 Kills: Dragon Sniper
Zisk: Zabijte 50 nepřátel zbraní Dragon Sniper.
Název: 50 Kills: Moss – 12
Zisk: Zabijte 50 nepřátel zbraní Moss-12.
Název: 50 Kills: SAS – 12
Zisk: Zabijte 50 nepřátel zbraní SAS-12.
Název: 30 Kills: M79
Zisk: Zabijte 30 nepřátel zbraní M79.
Název: 20 Kills: Mk-NDI
Zisk: Zabijte 20 nepřátel zbraní Mk-NDI.
Název: Master Fortune Hunter
Zisk: Najděte všech 60 pokladů.
Název: Brutal Slugger
Zisk: Zabijte 20 nepřátel brutal kombem (∆+□+∆).
Název: Brutal Expert
Zisk: Zabijte 5 nepřátel brutal kombem v řadě (∆+□+∆).
Název: Stealth Attacker
Zisk: Zabijte 20 nepřátel potichu ze zadu.
Název: Steel Fist Expert
Zisk: Zabijte 5 nepřátel v řadě pěstí poté, co je oslabíte střelnou zbraní.
Název: 100 Headshots
Zisk: Zabijte 100 nepřátel střelou do hlavy.
Název: Survivor
Zisk: Zabijte 50 nepřátel v řadě bez úmrtí.
Název: Charted! – Easy
Zisk: Dohrajte hru na obtížnost Easy.
Název: Charted! – Normal
Zisk: Dohrajte hru na obtížnost Normal.
Název: Charted! – Hard
Zisk: Dohrajte hru na obtížnost Hard.
Název: Charted! – Crushing
Zisk: Dohrajte hru na obtížnost Crushing.
Název: Platinum Trophy
Zisk: Získejte všechny předešlé trofeje.

About tekken90