Ys Seven

Ys Seven, 8.3 out of 10 based on 3 ratings
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.3/10 (3 votes cast)

Autor návodu cjakub.

Přehled sekcí

1. Informácie o hre
2. Ovládanie
3. Užitočné informácie
4. Questy
5. Poďakovanie

Žánr: JRPG
Datum vydání: 16. septembra 2009 (JP), 17. augusta 2010 (US)
Výrobce: Nihon Falcom Corporation
Vydavatel: Nihon Falcom Corporation (JP), Xseed Games (US)
Platformy: PSP
Hodnocení: Metacritic – 79%

2. Ovládanie

Ovládanie je možné prispôsobiť si, tu je defaultné nastavenie:

X – Útok
[] – Úhyb
O – Zmena postavy
/\ – Item menu
L – Extra skill
START – Menu
SELECT – Mini mapa

Skill systém
************
Každá zbraň má v sebe nejaký skill, ktorý je možné nastaviť na jednu zo štyroch
kombinácií:

R + X
R + []
R + O
R + /\

-Lv. 0 skilly je možné použiť iba so zbraňou ktorá má v sebe daný skill (tlači-
dlom [] v menu zistíme skill zbrane), Lv. 1 a vyššie skilly je možné použiť
s akoukoľvek zbraňou
-V prípade ak je equipnutá zbraň ktorej skill sa zhoduje s použitým skillom
(je jedno či ho použijete vy alebo AI), tento skill získa 2 body do skúseností,
alebo 1 bod v opačnom prípade
-Skúsenosti skillu je možné získavať aj iba jeho použitím, nie je potrebné s ním
trafiť nepriateľa
-Sila a/alebo dosah skillu sa zvýši na leveli 5 a znovu na leveli 10
-Na používanie skillov sú potrebné SP body – vykonaním „charged“ útoku získate
viac SP ako obyčajným útokom

Flash Guarding
**************
V hre záhadne chýba vysvetlenie:
-Pod týmto termínom rozumieme bloknutie útoku nepriateľa.
-Bloknúť je možné AKÝKOĽVEK útok, všetko záleží od skúseností hráča a jeho
správneho načasovania.
-Flash guarding sa vykoná stlačením R+L tesne pred útokom nepriateľa (odporúčam
držať R, následne stlačiť L aby sa predišlo nechcenému vykonaniu extra skillu).
-Pri úspešnom bloknutí su nasledovné útoky vždy kritické
-Pri nesprávnom načasovaní sa obdrží 2x väčší damage, takže používanie je trochu
riskantné.

3. Užitočné informácie

——————————————————————————–
Support Ability
——————————————————————————–

-Každá postava má vlastnú support ability, ktorá má efekt na celú partiu
-Support Ability sa nikdy u postavy nemení, mení sa len jej efektívnosť(leve-
lovaním)
-Napr. v partii Adol + Dogi + Aisha sú tieto bonusy:
o) Zvýšená accuracy (presnosť)
o) Zvýšený stun rate
o) Zrýchlené dopĺňanie EXTRA gauge

——————————————————————————–
Staty
——————————————————————————–

Strength (STR) = útok
Defense (DEF) = obrana
Dexterity (DEX) = šanca trafiť nepriateľa
Agility (AGL) = šanca vyhnúť sa nepriateľovi

——————————————————————————–
Typy útokov
——————————————————————————–

Slash (napr. Adol) – efektívny proti rastlinám a nepriateľom bez schránky,
neexistuje 100% imunita voči tomuto útoku

Strike (napr. Dogi) – efektívny proti nepriateľom so schránkou a štítmi,
najväčší stun rate zo všetkých útokov

Pierce (napr. Aisha) – efektívny proti lietajúcemu hmyzu a vtákom, rýchly a bez-
pečný útok zo vzdialenosti

——————————————————————————–
Rozdiely medzi obtiažnosťami
——————————————————————————–

i. Maximálny počet itemov možných mať pri sebe:

Easy = 9
Normal = 5
Hard a Nightmare = 3

Avšak väčšina USE itemov ma maximálny počet:

Easy = 9
Normal = 3
Hard a Nightmare = 1

ii. Bossovia sú menej agresívnejší na Easy a Normal oproti Hard a Nightmare

iii. Nasledujúce údaje su prirovnávané k NORMAL obtiažnosti:

Získané poškodenie
——————
Easy = 0.5x
Hard = 1.25x
Nightmare = 1.5x

Útok
—-
Easy = 1.25x
Hard = 1x
Nightmare = 0.9x

HP nepriateľov
————–
Easy = 0.8x
Hard = 1.075x
Nightmare = 1.15x

Dĺžka stunu
———–
Easy = 1.2x
Hard = 0.85x
Nightmare = 0.7x

Získané SP
———-
Easy = 1.3x
Hard = 0.9x
Nightmare = 0.8x

Získané EXTRA
————-
Easy = 1.25x
Hard = 0.85x
Nightmare = 0.7x

Získané zlato
————-
Easy = 1.25x
Hard = 0.75x
Nightmare = 0.5x

4. Questy

Dôležité info: Každý quest je potrebné splniť do určitého bodu hry (napísaného
pri každom queste v tomto sprievodcovi), inak ho budete mať navždy FAILED!!!
Väčšinu vecí potrebných na odovzdanie nájdete zabíjaním príšer alebo interakciou
s prostredím (vždy zbierajte veci nad ktorými vidíte „!“ a samozrejme otvárajte
VŠETKY truhly ktoré vidíte)
-v hranatých zátvorkách pri quest predmetoch je napísaná odmena za daný predmet

V hre je celkovo 20 bočných (nepovinných) questov:

[Q1] Delivery From Tia
[Q2] Waters of Altago
[Q3] Beautiful Flower Seeds
[Q4] Jewel Collection
[Q5] Lecture: Tribes of Altago
[Q6] Lecture: Titano Ecology
[Q7] Byway of the Hunt
[Q8] No Pole, Resilient Soul
[Q9] Forest Guardian Pilgrimage
[Q10] Mystery Ingredients
[Q11] Milling the Wind
[Q12] Daughter’s Missing Gift
[Q13] Forest Guardian: Part 2
[Q14] Finding Pikkards
[Q15] Lecture: Dragons of Altago
[Q16] Spirit Elixir Concoction
[Q17] Holy Flame of Segram
[Q18] Titano Hunt: Bal Kilios
[Q19] Titano Hunt: Soldi Orm
[Q20] Titano Hunt: Mili Urdu

——————————————————————————–
[Q1] Delivery From Tia
——————————————————————————–

Info
****
Odovzdaj „Tia’s medicine“ náčelníkovi v Shannoa

Klient a jeho lokácia
*********************
Tia – Old Town Altago, v juhozápadnej časti Altaga úplne ľavý dom

Quest Item
**********
Tia’s Medicine x 1 – medicína získana po porozprávaní sa s Tiou a súhlasom
o pomoc

Kedy je quest prístupný
***********************
Po získaní listu od kráľa (pred odchodom do dediny Shannoa)

Potrebné splniť pred
********************
Treba sa porozprávať s náčelníčkou dediny Shannoa -Fatimou- znovu (druhý krát),
ešte pred odchodom k Ancient Tree

Odmena
******
Dragon Energy Drop (obnoví 100 SP)

——————————————————————————–
[Q2] Waters of Altago
——————————————————————————–

Info
****
Odovzdaj rôzne typy vôd, z každého typu po 10

Klient a jeho lokácia
*********************
John Cordova – Krčma v južnej časti Altaga, stojí za pultom

Quest Item
**********
Spring Water x 10 [400 G]
Cloudy Water x 10 [500 G]
Fragrant Water x 10 [1000 G]
Tainted Water x 10 [100 G]

Kedy je quest prístupný
***********************
Po získaní listu od kráľa (pred odchodom do dediny Shannoa)

Potrebné splniť pred
********************
Hocikedy pred odchodom do Ruins Island

Odmena
******
Hawk Eye II (DEX+30)

——————————————————————————–
[Q3] Beautiful Flower Seeds
——————————————————————————–

Info
****
Odovzdaj vzácne typy semien

Klient a jeho lokácia
*********************
Belinda Nis – hlavné námestie Altaga

Quest Item
**********
Iko Seed x 1 [200 G]
Komona Seed x 1 [300 G]
Salimera Seed x 1 [400 G]
Nadly Seed x 1 [500 G]
Lughott Seed x 1 [200 G]
Kamika Seed x 1 [300 G]
Lokin Seed x 1 [400 G]
Chigle Seed x 1 [500 G]

Kedy je quest prístupný
***********************
Po získaní listu od kráľa (pred odchodom do dediny Shannoa)

Potrebné splniť pred
********************
Hocikedy pred odchodom do Ruins Island

Odmena
******
Fortune Orb (AGL+5, efekt: získavanie skúseností behaním)

——————————————————————————–
[Q4] Jewel Collection
——————————————————————————–

Info
****
Odovzdaj vzácne typy kameňov

Klient a jeho lokácia
*********************
Teresa Runions – dom vedľa Item Shopu v južnej časti Altaga

Quest Item
**********
Green Stone x 1 [2000 G]
Red Stone x 1 [3000 G]
Black Stone x 1 [5000 G]
White Stone x 1 [10000 G]

Kedy je quest prístupný
***********************
Po získaní listu od kráľa (pred odchodom do dediny Shannoa)

Potrebné splniť pred
********************
Hocikedy pred odchodom do Ruins Island

Odmena
******
Shield Ring II (DEF+30)

——————————————————————————–
[Q5] Lecture: Tribes of Altago
——————————————————————————–

Info
****
Nájdi a odovzdaj minerály ktoré sú spojené s ľudskými kmeňmi

Klient a jeho lokácia
*********************
Michael Wootton – Krčma v južnej časti Altaga, nachádza sa juhozápadne za stolom

Quest Item
**********
Charcoal x 1 (Tribe of Shannoa)
Hot Sandstone x 1 (Tribe of Segram)
Ashen Rock x 1 (Tribe of Kylos)

Kedy je quest prístupný
***********************
Po získaní listu od kráľa (pred odchodom do dediny Shannoa)

Potrebné splniť pred
********************
Hocikedy pred odchodom do Ruins Island

Odmena
******
Scroll of Mastery (efekt: zvýšenie šance na kritický útok)

——————————————————————————–
[Q6] Lecture: Titano Ecology
——————————————————————————–

Info
****
Nájdi a odovzdaj materiály z väčších príšer

Klient a jeho lokácia
*********************
Michael Wootton – Krčma v južnej časti Altaga, nachádza sa juhozápadne za stolom

Quest Item
**********
Titano Bone x 1 (Characteristics of titanos)
Titano Spine x 1 (Ecology of titanos)
Titan Fluid x 1 (Mysteries of titanos)

Kedy je quest prístupný
***********************
Po získaní listu od kráľa (pred odchodom do dediny Shannoa)

Potrebné splniť pred
********************
Hocikedy pred odchodom do Ruins Island

Odmena
******
Blue Jewel (DEX+5, efekt: zníži míňanie SP o 1/4)

——————————————————————————–
[Q7] Byway of the Hunt
——————————————————————————–

Info
****
Zabi bossa (Ghilda Ros) v jaskyni Byway

Klient a jeho lokácia
*********************
Kevin Lassiter – V krčme v južnej časti Altaga, cez dvere do obytných priestorov
úplne posledné dvere

Quest Item
**********
Luminous Rock – Kameň potrebný na navigáciu v dungeone, dá sa získať u
obchodníka pred vstupom do jaskyne, alebo zadarmo od Tia (je potrebné mať
v partii Aishu)

Kedy je quest prístupný
***********************
Po získaní listu od generála ale pred zabitím bossa v jaskyni

Potrebné splniť pred
********************
Quest sa splní automaticky pri prechode cez jaskyňu a porazení bossa

Odmena
******
Power Wrist II (STR+30)

——————————————————————————–
[Q8] No Pole, Resilient Soul
——————————————————————————–

Info
****
Odovzdaj rôzne typy dreva, z každého typu po 10

Klient a jeho lokácia
*********************
Chris Gouin – Shannoa Village, vedľa jazera

Quest Item
**********
Plains Wood x 10 [500 G]
Sapling x 10 [1000 G]
Dry Wood x 10 [2000 G]
Withered Hardwood x 10 [5000 G]

Kedy je quest prístupný
***********************
Po prvom príchode do dediny Shannoa

Potrebné splniť pred
********************
Hocikedy pred odchodom do Ruins Island

Odmena
******
Shimmer Brooch II (AGL+30)

——————————————————————————–
[Q9] Forest Guardian Pilgrimage
——————————————————————————–

Info
****
Odnes obety ku oltáru

Klient a jeho lokácia
*********************
Carol Zander – Prvý dom naľavo od náčelníčky Fatimy v dedine Shannoa

Quest Item
**********
Kamika Fruit x 5 [1000 G]
White Snake Ring x 1 [1500 G]
Spring Water x 5 [2000 G]

-Prines postupne quest predmety ku oltáru na začiatku Shannoa Forest. Veci treba
odniesť postupne a za každým odovzdaním sa treba vrátiť ku klientovi pre odmenu
a tip na ďaľšiu obetu

Kedy je quest prístupný
***********************
Po tom ako sa ku vám pripojí Elk

Potrebné splniť pred
********************
Hocikedy pred odchodom do Ruins Island

Odmena
******
Silver Snake Ring (STR+10, DEF+10, efekt: zabraňuje otráveniu /poison/)

——————————————————————————–
[Q10] Mystery Ingredients
——————————————————————————–

Info
****
Odovzdaj rôzne typy kvetov a listov, z každého typu po 10

Klient a jeho lokácia
*********************
Sara Stewart – dedina Segram, nachádza sa v Item shope

Quest Item
**********
Iko Leaf x 10 [500 G]
Komona Flower x 10 [1000 G]
Salimera Leaf x 10 [2000 G]
Nadly Flower x 10 [5000 G]

Kedy je quest prístupný
***********************
Po príchode do dediny Segram

Potrebné splniť pred
********************
Hocikedy pred odchodom do Ruins Island

Odmena
******
Flash Ring II (efekt: zvýši stun rate o 2)

——————————————————————————–
[Q11] Milling the Wind
——————————————————————————–

Info
****
Nájdi a odovzdaj materiál v žiadanom poradí

Klient a jeho lokácia
*********************
Jonathan Lee – Kylos Village, najzápadnejší dom

Quest Item
**********
Monster Down x 10
Thick Hide x 10
Thin Hide x 10
Monster Feather x 10

Kedy je quest prístupný
***********************
Po príchode do dediny Kylos

Potrebné splniť pred
********************
Hocikedy pred odchodom do Ruins Island

Odmena
******
Scroll of Valor (STR+5, efekt: čím menej HP, tým vyšší útok)

——————————————————————————–
[Q12] Daughter’s Missing Gift
——————————————————————————–

Info
****
Nájdi stratené náušnice v Kylos Gorge

Klient a jeho lokácia
*********************
Wes Herbst – Kylos Village, druhý zľava dom

Quest Item
**********
-hľadajte miesta označené „!“ v oblastiach popísaných nižšie

Dull Earrings x 1 – v strede mosta pred Kylos Village
Flashy Earrings x 1 – v jaskyni so symbolom, západne od Kylos Village
Peculiar Earrings – pred jaskyňou južne od Kylos Village, severnou cestou pri
veľkom kríku
Cute Earrings x 1 – v jaskyni južne od Kylos Village, v lúči svetla

-je jedno v akom poradí nájdete predmety, treba odovzdať iba jeden z nich, a to
Cute Earrings – odovzdaním týchto náušníc sa quest skončí a už nie je potom
možné získať ostatné tri

Kedy je quest prístupný
***********************
Po získaní Wind Seal

Potrebné splniť pred
********************
Hocikedy pred odchodom do Ruins Island

Odmena
******
Vitality Belt II (efekt: Zvýši max. HP o 300)

——————————————————————————–
[Q13] Forest Guardian: Part 2
——————————————————————————–

Info
****
Odnes obety ku oltáru

Klient a jeho lokácia
*********************
Carol Zander – Prvý dom naľavo od náčelníčky Fatimy v dedine Shannoa

Quest Item
**********
Nadly Flower x 7 + Striga Leaf x 5 [1000 G]
Withered Hardwood x 20 + Fossilized Twig x 20 [2000 G]
Spiritual Water x 5 [zvýši maximálne HP u každého hrdinu o 100]

-Prines postupne quest predmety ku oltáru na začiatku Shannoa Forest. Veci treba
odniesť postupne a za každým odovzdaním sa treba vrátiť ku klientovi pre odmenu
a tip na ďaľšiu obetu

Kedy je quest prístupný
***********************
Hocikedy počas putovania do troch svätýň /shrines/ (po prvom navštívení Iska
Village)

Potrebné splniť pred
********************
Pred koncom hry, t.j. pred zabitím finálneho bossa

Odmena
******
5000 G ak je splnený quest č.9, v opačnom prípade 2000 G

——————————————————————————–
[Q14] Finding Pikkards
——————————————————————————–

Info
****
Nájdi stratené prasce(?)

Klient a jeho lokácia
*********************
Zak McShane – Segram Village, západne od vchodu (malý chlapec pri ohrade)

Quest Item
**********
1. Severne od Altaga, na mieste úplne prvého bossa
2. Shannoa Forest, na mieste Giant Boar bossa – diviaka (teleport k bodu Shannoa
Forest)
3. Pred vchodom do Ancient Tree Temple, cez hlbokú vodu na konci cesty (tele-
port k bodu Earth Altar a ísť na juh ku vode
4. Jaskyňa Byway, na mieste bossa (teleport k bodu Cave Byway: End)
5. Flame Shrine, výťahom dolu
6. Na malom výbežku (v strede mapy) západnej časti Wilderness (teleport k bodu
Cave Byway, ísť stále na východ)
7. Moonlight Path (teleport k bodu Cave Byway, vojsť do jaskyne a stále na sever
ku vchodu) na konci najzápadnejšej slepej cesty

-vždy je možné so sebou niesť iba jedno prasa, zakaždým je potrebné vrátiť sa ku
klientovi
-prasce je možné nájsť v akomkoľvek poradí

Kedy je quest prístupný
***********************
Hocikedy počas putovania do troch svätýň /shrines/ (po prvom navštívení Iska
Village)

Potrebné splniť pred
********************
Pred koncom hry, t.j. pred zabitím finálneho bossa

Odmena
******
Crimson Jewel (DEX+5, efekt: zníži míňanie SP o 1/2)

——————————————————————————–
[Q15] Lecture: Dragons of Altago
——————————————————————————–

Info
****
Nájdi a odovzdaj materiály spojené s drakmi /Dragons/

Klient a jeho lokácia
*********************
Matthew Torres – Iska Village, nachádza sa v dome na východe dediny

Quest Item
**********
Earth Stone x 1 (Dragon Altars)
Fire Stone x 1 (Dragon Sanctums)
Wind Stone x 1 (Dragon Stones)
Sea Stone x 1 (Roles of the Five Great Dragons)
Moon Stone x 1 (The Dragon Warrior)

Kedy je quest prístupný
***********************
Pred prvým odchodom z Iska Village

Potrebné splniť pred
********************
Pred koncom hry, t.j. pred zabitím finálneho bossa

Odmena
******
Black Talisman (efekt: šanca na zrušenie nepriateľského útoku)

——————————————————————————–
[Q16] Spirit Elixir Concoction
——————————————————————————–

Info
****
Nájdi ingrediencie na výrobu špeciálnych elixírov

Klient a jeho lokácia
*********************
Brandi Swenson – Iska Village, nachádza sa v Item shope (zvoliť tretiu možnosť
zhora /opýtať sa na špeciálne elixíry/)

Quest Item
**********
Life Compound ingrediencie:
Lughott Seed x 10, Iko Seed x 10, Titano Fluid x 10, Spiritual Water x 10

Strength Compound ingrediencie:
Kamika Seed x 10, Komona Seed x 10, Monster Fluid x 10, Spiritual Water x 10

Defense Compound ingrediencie:
Lokin Seed x 10, Salimera Seed x 10, Monster Fluid x 10, Spiritual Water x 10

Dexterity Compound ingrediencie:
Chigle Seed x 10, Nadly Seed x 10, Holy Water x 10, Spiritual Water x 10

Agility Compound ingrediencie
Ambuna Seed x 10, Striga Seed x 10, Holy Water x 10, Spiritual Water x 10

-elixíry sa vyrábajú priamo v menu tak ako ostatné predmety (Synth.)
-je potrebné vyrobiť z každého elixíru po jeden kus a je možné ich po výrobe
hneď použiť, netreba ich mať všetkých 5 pri sebe

Kedy je quest prístupný
***********************
Pred prvým odchodom z Iska Village

Potrebné splniť pred
********************
Pred koncom hry, t.j. pred zabitím finálneho bossa

Odmena
******
Energy Charm (efekt: doplní EXTRA gauge rýchlejšie)

——————————————————————————–
[Q17] Holy Flame of Segram
——————————————————————————–

Info
****
Prines svätý oheň z dediny Segram

Klient a jeho lokácia
*********************
Wesley Irizarry – Naľavo od obchodu so zbraňami v Altagu

Quest Item
**********
Ivory Ember x 1 – nachádza sa na vrchole centrálnej budovy v Segram Village

Kedy je quest prístupný
***********************
Pred odchodom do Sea Shrine, po udalostiach v paláci

Potrebné splniť pred
********************
Pred koncom hry, t.j. pred zabitím finálneho bossa

Odmena
******
Flash Ring III (efekt: zvýši stun rate o 3)

——————————————————————————–
[Q18] Titano Hunt: Bal Kilios
——————————————————————————–

Info
****
Poraz titána Bal Kilios v Altago Plains (lv. 32)

Lokácia Bossa
*************
Altago Plains: East, severný exit

Kedy je quest prístupný
***********************
Od začiatku hry, quest sa pridá do journalu pri prvom stretnutí bossa

Potrebné splniť pred
********************
Pred koncom hry, t.j. pred zabitím finálneho bossa

Odmena
******
Dragon Orb (umožní prirodzenú regeneráciu HP aj v dungeonoch)

——————————————————————————–
[Q19] Titano Hunt: Soldi Orm
——————————————————————————–

Info
****
Poraz titána Soldi Orm v Segram Desert (lv. 40)

Lokácia Bossa
*************
Pred chrámom ohňa (Flame Shrine), východne od dediny Segram

Kedy je quest prístupný
***********************
Od začiatku hry, quest sa pridá do journalu pri prvom stretnutí bossa

Potrebné splniť pred
********************
Pred koncom hry, t.j. pred zabitím finálneho bossa

Odmena
******
Nový extra Skill pre Dogiho – Ultimate Strike (použiteľný až po Ruins Island)

——————————————————————————–
[Q20] Titano Hunt: Mili Urdu
——————————————————————————–

Info
****
Poraz titána Mili Urdu v Segram Desert (lv. 47)

Lokácia Bossa
*************
Západne od dediny Segram

Kedy je quest prístupný
***********************
Od začiatku hry, quest sa pridá do journalu pri prvom stretnutí bossa

Potrebné splniť pred
********************
Pred koncom hry, t.j. pred zabitím finálneho bossa

Odmena
******
Nový Extra Skill pre Geisa – Fairy Annihilation (použiteľný až po Ruins Island)

5. Poďakovanie

nunuu – za výborny quest guide
Ancient Land of Ys (http://seldane.proboards.com/) – za super komunitu a uži-
točné informácie okolo Ys série

——————————————————————————–

Sprievodcu je možné šíriť ďalej ale je zakázané meniť obsah. V prípade otázok je
možné ma kontaktovať na cjakub5 zavináč gmail bodka com.

(c) 2010 cjay, http://backloggery.com/cjay

Tags:

About tekken90