Mafia: Definitive edition – Jen tak pro radost


Cíle mise:
 • Nastup do auta
 • Dojeď do celního skladu
 • Najdi a ukradni náklaďák celníků
 • Dojeď s náklaďákem za Samem a Pauliem
 • Najdi cestu do celního skladu
 • Dostaň se do budovy s dovozovým zbožím
 • Hledej zásilku doutníků
 • Najdi informace o nedávno zabavených zásilkách
 • Bedny jsou ve skladu
 • Bedny jsou v sektoru D2
 • Opusť oblast
 • Dojeď do Salieriho skladu
 • Běž s Pauliem na nádraží
Odměna za dokončení:
 • Získání achievementu Do jámy lvové
 • Odemkne misi volné jízdy Moderate Velocity
Sběratelské předměty:
 • Braková detektivka č.16
 • Cigaretová kartička Tomaso Moretti
 • Vědecké příběhy č.2
Zajímavosti:

  Celá zásilka kamerunských doutníků skončila v rukách celníků, s čímž se don nehodlá smířit. Trojice jeho nejlepších se má vloupat do federálního skladu a bedny drobet popostrčit zpět domů. To se Tommymu zdá přeci jen poněkud druhořadé, takto riskovat jen kvůli doutníkům. Pro Salieriho je však ona druhořadost přímo klíčová. V bednách jsou totiž schované diamanty a don je chce mít pod svou střechou, než někdo objeví, co v nich skutečně je. A jelikož si zahrávat s federály není žádná legrace, musí se na to chytře. Jedinou schůdnou cestou je zrekvírovat náklaďák celníků a vklouznout tam.

  Cestou do doků je Paulie značně nesvůj. Již několik měsíců přemýšlí o bankovní loupeži, díky níž by měl konečně příležitost žít si život po svém. Avšak Sam ani Tommy s jeho nápadem příliš nesouzní. Pustit se do takto riskantního podniku bez donova svolení je naprosté šílenství. Bude proto lepší tento nápad raději pustit z hlavy. Po doražení na místo určení se Sam s Pauliem vydávají vyzvednout připravené věci. Nás mezitím Sam posílá prohledat dělnickou čtvrť a splašit tolik potřebný náklaďák celníků. Když na křižovatce zahneme vpravo, tak zanedlouho dojedeme k domu, před nímž je jeden potřebný náklaďák zaparkovaný.

  S ním posléze dorazíme na smluvené místo v zapadlé uličce. Naši parťáci jsou již převlečeni v uniformách a chystají se na poklidné nalezení beden z Kamerunu nebo nějaký jiný řitě. Uprostřed noci tam bude pusto, takže bude dost prostoru pro pátrání. Chyba lávky. Když za malý okamžik dorážejí k vrátnici, je jasné, že se bude muset improvizovat. Ve skladišti panuje čilý ruch a Sam s Pauliem jsou navíc nuceni předstírat práci. Vše tak zůstává na Tomovi.

  Po rampě se vydáme doprava a přes střechu budovy se protáhneme na menší dvorek. Na něm se je nutné v tichosti vypořádat s dvojicí federálů, než vyšplháme k oknu. Kanceláře v patře jsou pak jasným kandidátem na prohledání. Z nalezeného seznamu zásilek dohledáme doutníky uskladněné v sektoru D2. Než se však vrhneme do pátrání, v tichosti zlikvidujeme strážného v patře. Poté se po schodišti vydáme do přízemí, kde pilně prohledávají bedny dva dělníci. Až se o ně v pěstním souboji postaráme, můžeme vraty proklouznout na dvorek. Ten bedlivě střeží ozbrojený federál. Takže si je potřebné vyčíhnout ten správný moment pro tichou likvidaci.

  Po železném schodišti se konečně dostáváme do kýženého skladiště. K naší nelibosti tu panuje čilý ruch, což nás nutí se držet ve stínu nevzbudit příliš pozornosti. Zda se rozhodneme vyřítit jednoho strážného po druhém či jen využijeme nestřeženého okamžiku pro proklouznutí ke schodům do přízemí je na preferencích každého. Jen je nutné při vypořádávání se s dělníky dole myslet na jejich přítomnost a vše vyřídit tiše a rychle. Cílem je dorazit až na druhou stranu, kde se nachází sektor D2. V jedné z beden nakonec najdeme Salieriho kontraband.

  S tím je však ještě potřeba uprchnout. Nakládaní beden bohužel připoutalo nechtěnou pozornost, takže není na co čekat. Sešlápneme plynový pedál, prorazíme závoru brány a rychle z nebezpečné zóny plné policejních zátarasů. K tomu ideálně využijeme různých vedlejších uliček. S trochou štěstí se nám nakonec podaří vymotat z této zóny a s povzdechem dovést náklaďák do Salieriho skladu. Pár beden však schytalo zásah a jsou poškozené, souhrou náhod se tak Paulie i Tom dostává k prozření, kvůli čemu to tak riskovali. Kdyby je s tímhle drapli, tak shnijou v lochu. Tommymu se náhle Paulieho plán již nezdá tak šílený. Salieri s nimi nehraje fér.