Mafie: Extrémní jízda – Vybuchující most


Lokace: NewArk, u nemocnice
Odměna: Black Metal 4WD
Úkol: Dovezte Bolt Ace na druhou stranu mostu

Řešení:
I když není tento Bolt Ace v ideálním technickém stavu, zní jeho přeprava k budově na druhé straně mostu jako primitivní úkol. Avšak velice rychle zjišťujeme, jak moc jsme se mýlili. Nejenže autu selhává motor a jakmile nabere trochu té rychlosti, tak se zakucká a pořádně nás zpomalí, ještě tu máme vzducholoď Zeppelin nad mostem. Ta jakmile vjedeme na most začne shazovat bomby.

S jednoduchého úkolu se tak náhle stává mission imposible, u níž si zkrátka musíme vypomoci nějakým tím fíglem. Důležitou radou je aktivace omezovače rychlosti, který autu zamezí ztratit rychlost. Od věci taktéž není při nabrání dostatečné rychlosti přeřadit na neutrál, čímž dosáhneme toho, že při poškození motoru auto okamžitě nezastaví a pokračuje setrvačností dál.

Avšak spoléhat se na štěstí není nic pro profesionální mafiány. Štěstěnu si na svou stranu můžeme naklonit vjetím na levý chodník mostu po němž bezpečně přefrčíme na druhou stranu.

Další variantou, jak se s tímto úkolem vyrovnat je přetlačení Boltu přes most ještě před přijmutím úkolu. Ideálně k překonání této výzvy vezmeme rychlý a robustní Lassiter V16 Fordor, s nímž opatrně Bolta odtlačíme. Ale pozor na nárazy. Pokud by jsme zezadu do Bolta bourali, explodoval by. V okamžiku, kdy je Bolt bezpečně za mostem, se vrátíme, přijmeme úkol a s rychlím a odolným vozem most snadno přejedeme. Pak již jen stačí dovést Bolta na místo určení a vyzvednout si odměnu.