Command & Conquer: Renegade – Level 9, Evolution of evil


Není nic horšího, než umanutá ženská. Sydney tvrdohlavě trvá na své přítomnosti v nadcházející akci zaměřené na záchranu jejího otce. A jelikož podala generálovi pádný argument, bude se muset Havoc smířit s parťákem. I když tohle partnerství nemá příliš dlouhého trvání. Je jedno jak odolný bojový oblek dokázala s otcem postavit, proti nespočetné přesile nemá uplatnění. A tak místo záchrany unesených vědců budeme muset přemýšlet, jak zachránit sami sebe. Naštěstí díky bohu za zhrzené ženy. Sakura se hodlá Ravenshawovi pomstít a my jsme pro ní ideální nástroj k odvedení pozornosti. A zatímco za sebou bude Havoc nechávat hromady těl, ona si hezky potichu bude moci vyříkat neshody s bývalým šéfem.

I když by se o motivaci Sakury dalo dlouze polemizovat, na nějaké zdlouhavé rozmýšlení není čas. Je zapotřebí uprchnout z vězení (Escape Prison) a vrátit se k původnímu poslání, zachránit vědce (Rescue Scietists). A jelikož jsme v zařízení plného zajatých GDI vojáků, byla by škoda zase všechnu špinavou práci odřít sám. Krátce po útěku se tak dostáváme k ovládaní cel a rozjíždíme vězeňskou vzpouru. V muničním skladu nabereme nějaké ty zásoby, s nimiž je mnohem poklidnější procházka po dvoře. Ten pokrývají ze zdí kulometné věže, o něž se je zapotřebí postarat. Život vězňům značně taktéž komplikuje dotěrný vrtulník. Není se tedy čemu divit, že přichází instrukce vyřádit helipad (Disable Helipad). Ač se tato část mise dá snadno splnit s tím, co máme po ruce, je tu i možnost si zaběhnout na hřiště za budovou, kde stojí zaparkovaná bugyna.

Ať se rozhodneme k vyčištění věznice přistoupit jakýmkoliv způsobem, prioritou je vykráčet hlavní branou. Zde na nás čeká tank, s ním se vydáme k nedalekému komplexu továrny. Cestou se nemá cenu nijak zdlouhavě zdržovat, zkrátka jen likvidovat to, co nám stojí přímo v cestě. Pěchotní vojska jsou na bojiště neustále vysazovány helikoptérami, nemá tedy cenu se snažit celý prostor nějak vyčistit. Tunel nás dovede do uzavřeného kaňonu, kde se nachází náš cíl. Tím ale práce ani zdaleka nekončí. Prozatím jsme zaparkovali svůj tank v přízemí, přičemž výzkumné laboratoře jsou hluboko podzemí. Není vyhnutí, nákladním výtahem sjedeme o patro níže, kde dostáváme bonusový úkol. Cestou k dalšímu nákladnímu výtahu jsou po pravé straně dveře, za nimiž okamžitě vidíme terminál. Jeho zničením máme splněno Disable Cultivation Center.

Po dalším výletu výtahem a proběhnutí jedné chodby dostáváme k dispozici tank. S tím se můžeme vydat tunelem více do nitra budovy. Ovšem v tomto bodě je potřeba zdůraznit, že existují dva přístupy řešení. Kdo má náladu se trochu projet tankem, tak může na dno jeskyně vyrazit tunelem. Ovšem rychlejším řešením je na mostě odbočit k jedné ze dvou plošin a dolů si jednoduše dojet výtahem. A kdo toho ježdění výtahem nemá stále dost, bude nadšen. Světe div se, sotva vysedneme tady, hned si najdeme další výtah směřující do tajemného výzkumného střediska.

Zde se setkáváme s novým typem protivníka a to je zřejmě nejnáročnější částí této etapy. Avšak stačí jen pochopit, na jakém principu si doplňuje zdraví a je to jen o tom zvolit adekvátní přístup k jejich efektivnímu zničení. Nevelké prostory pro posádku nás dovádějí k holografickému znázornění Kana. Zde je přímo proti nám výtah do laboratoře, ale ten zatím ignorujeme. Nejprve si odběhneme do levých i pravých dveří splnit vedlejší úkoly (Disable Station Alfa & Beta). Až nyní s dobrým pocitem nastupujeme do výtahu míříc vstříc záchraně vědců.

Avšak jak jsme si již zvykli, nic nejde tak lehce, jak by jsme si přáli. K našemu překvapení za celým únosem stála Elena Petrova, generál Ravenshaw byl jen loutkou. No on jí v tento okamžik je doslovně. Petrovova využila svého výzkumu k jeho proměně na supervojáka poslouchajícího na slovo. Tak tohle je pořádná lapálie. Eliminovat Ravenshawa (Eliminate Ravenshaw) není žádnou procházkou růžovým sadem. Je rychlý, silný a nelítostný. Nejúčinnější se tak zdá si s ním zahrát na babu. Zkrátka zdrhat jak o život, dokud se na chvíli nezastaví. Toho momentu lze využit ke krátké salvě následované dalším úprkem. Okamžik, kdy se Ravenshaw zastaví lze poznat podle jeho pronikavého řevu. Ten signalizuje, že máme trochu prostoru mu zatopit a nakonec ho i zahnat na vyvýšenou plošinu, kde ho již stačí jen dorazit.