Command & Conquer: Renegade – Level 5, Stowaway


Ač se Havoc svezl miniponorkou jakožto černý pasažér, očividně nebyl jediný z řad GDI, kdo této přepravy využil. NOD během bojů o ostrov zajala několik vojáků a transportovala je na tuto loď. Hlavní mise se tak zdá naprosto jasná, osvobodit své bratry ve zbrani (Rescue Prisoners). K tomu však bude zapotřebí nejprve získat nějakou tu bezpečnostní kartu, jelikož jsme v kotvišti téměř uvězněni. De facto lze použít o patro níže jen jediné dveře vedoucí na záď lodě. Přichází tedy instrukce se tudy vydat nalézt potřebnou bezpečnostní kartu (Acquire Deck Security Card).

Přes skladiště s kontejnery se prostřílíme k muničnímu skladu raket. To je příležitost, jíž by byl hřích promarnit. Přichází nový hlavní úkol, sabotovat čtveřici raketových zásobníků (Sabotage Missile Rack). K nim stačí dojít a stisknout akční klávesu. Tím startujeme svou diverzní práci vedoucí k zničení nepřátelského plavidla. Pouhá jedna chodba dělí toto uložiště raket od strojovny. U dvojice obřích motorů se podařilo EVA odhalit kritickou chybu v podobě čtyř ovládacích panelů. Jelikož s nadsázkou je každý umístěn v jednom rohu strojovny a navíc u nich stojí stráž, tak není nic složitého je objevit a následně zničit (Disable Critical Engine Areas).

Dvojice výtahů nás ze strojovny dostane přímo k celám vězňů. Ovšem narážíme na tolik palčivý problém bezpečnostní karty. Bez té je osvobodit zkrátka nejde a je zapotřebí se vrátit výtahem zpět do patra strojovny a vydat se chodbou hledat jinou cestu. A tou se zdá být další dvojice výtahů. Ty nás dostanou až na palubu lodi, odkud je to již jen malý kousek do řídící místnost. Cestou si je však ještě potřeba udělat zastávku v laboratoři, kde získáme zelenou přístupovou kartu. S ní si zpřístupníme chodby do patra k již zmíněné řídící místnosti, v níž plní své povinnosti první důstojník. Ten na svém opasku nosí žlutou kartu, po níž jsme tolik prahli. Již nám nic nebrání zaběhnout osvobodit vězně a vrátit se zpět k ponorce.

V ideálním případě by v tento okamžik člověk nasedl a odplul do bezpečí. Jenže to by paranoidní NOdi nesměli používat několikanásobné jištění. K odemknutí přístupu do ponorky je zapotřebí získat další bezpečnostní kartu, jíž má u sebe kapitán (Acquire Submarine Security Card). No nedá se nic dělat, je si zapotřebí vyhrnout rukávy a vyrazit na příď lodi. Po přestřelce ve skladovacích prostorách se dostáváme ke schodišti, u něhož přichází další sabotážní kousek. V podpalubí se nachází torpédomety zralé na nějaké to efektní poškození (Sabotage Torpedo Rack).

Po této malé odbočce se vrátíme schodištěm nahuru, čímž se opětovně vrátíme na palubu lodi. Zde se nám bude snažit znepříjemnit život vrtulník, o nějž se je zapotřebí v rámci vedlejšího úkolu postarat (Destroy Apache). Pak již jen stačí dojít na můstek, hezky kapitána požádat o jeho přístupovou kartu a vrátit se k ponorce. U té přichází poslední úkol, jímž je ochránit vězně (Protect Prisoners) před poslední marnou snahou zabránit jejich útěku.