Elektrizující divočina – Volná jízda Mafie: Definitive edition


Lokace budky: Elektrárna fyerské přehrady
Lokace dopisu: Na stole v baru
Dostupné po dokončení: 4. kapitoly Běžná rutina
Odměna: Vozidlo Mutagen
Úkol: Projeďte všemi kontrolními body

Dopis od přítele:
Elektrizující divočina
Drahý příteli,
právě pracuji na něčem opravdu speciálním. Moje laboratoř se nachází u elektrárny fyerské přehrady. Další pokyny obdržíš po příjezdu na místo.
Herbert Baskerville

Zadání v telefonní budce:
Vidím, že se tě zmocnila zvědavost! Rád bych, abys můj prototyp řádně prověřil. Když celou trať odjedeš v časovém limitu, můžeš si auto nechat. Tato zpráva se během 5 sekund zničí.

Provedení:

Navýšení časového limit po projetí kontrolního bodu:

Snadná = 9 sekund
Střední = 8 sekund
Těžká = 7 sekund
Klasika = 6 sekund