Starý dobrý zvrat – Volná jízda Mafie: Definitive edition


Lokace budky: Severovýchodně od městského hřbitova v Oakwoodu
Lokace dopisu: V horní místnosti naproti kanceláři, na bedně u boxovacího pytle
Dostupné po dokončení: 12. kapitoly Skvělý obchod
Odměna: Formule Brubaker Forte, Carozella C-Series
Úkol: Prohoď mezi sebou 4 formule

Dopis od přítele:
Drahý příteli,
vím, že máš jisté zkušenosti s fixlováním závodů. Podrobnosti však musíme probrat diskrétně. Navrhuji setkání východně od hřbitova v Oakwoodu.

Herbert Baskerville

Zadání v telefonní budce:
Tvé úspěchy na trati mě přiměly pustit se do fixlování závodů na vlastní pěst. Vezmi auta, která ti poskytnu, a vyměň je za jiná napříč městem. Když mi poslední auto přivezeš v dobrém čase, nechám ti ho. Tato zpráva se během 5 sekund zničí.

Provedení:
Jedná se o časovku s cílem prohodit mezi sebou několik formulí. Po položení sluchátka se rychle rozeběhneme k nedaleké slepé ulici, kde na přívěsu najdeme stát první formuli. S tou se musíme serpentinami dostat na příjezdovou cestu McCloudovi vili v Beech Hill. V tento okamžik přichází ke slovu samotné prohození, kdy lze aplikovat dva přístupy. Pokud k místu dorazíme s dostatečnou časovou rezervou, tak zastavíme poblíž přívěsu, z něhož svezeme novou formuli. Na uvolněné místo poté zaparkujeme tu stávající a vyrazíme vstříc dalšímu plahočení napříč městem.

Avšak i v případě, kdy nám zbývají již jen poslední vteřiny máme stále naději pokračovat. Hra nám za výměnu uzná i moment, kdy zaparkujeme na přívěsu jen předními koly za naloženou formulí. Tu stačí jen malinko odtlačit dopředu a pak hned zaparkovat vedle přívěsu. Při této variantě však ztratíme trochu toho času z následujícího odpočtu, během něhož se musíme prohnat Holbrookem k venkovským silnicím. Ty nás nakonec přivedou ke stavení nedaleko jezera Fyer.

Po další výměně se proženeme venkovem do čínské čtvrti, kde v uličce před mostem Terranova najdeme poslední formuli. Zde je potřeba minimalizovat časovou ztrátu při výměně. Tento poslední úsek je paradoxně nejnáročnější a každá vteřina se počítá. Dostat se přes most, kolem Lucasova autoservisu do Downtownu a následně zpět k přívěsu v Oakwoodu, kde jsme začínali, nám nedává příliš prostoru pro chyby.

Časový limit pro dokončení:

Snadná = 4:10 / 7:25 / 4:40 / 3:40
Střední = 3:40 / 6:55 / 4:10 / 3:10
Těžká = 3:10 / 6:25 / 3:40 / 2:40
Klasika = 2:40 / 5:15 / 3:10 / 2:10