Blokáda doků – Volná jízda Mafie: Definitive edition

Lokace budky: Vjezdu do přístavu
Lokace dopisu: Na stole v baru
Odměna: Zlatý revolver
Úkol: Chraňte Bolt Pickup před gangstery

Dopis od přítele:
Drahý příteli,
zapletl jsem se do jisté finanční rozepře, která si žádá tvou odbornou arbitráž. Podrobnosti ti předám obvyklým způsobem, a to u vjezdu do lostheaveského přístavu.
Herbert Baskerville

Zadání v telefonní budce:
Moji přátelé v přístavu se cítí dotčení ztrátou nějakých dokumentů a odmítají mi přístup k jistému cennému nákladu. Doprovoď mou zásilku skrz přístav a rozhodně nebudeš litovat.
Tato zpráva se během 5 sekund zničí.

Časový limit pro dokončení:
Snadné = 1:00 / 0:45
Střední = 0:50 / 0:40
Těžký = 0:40 / 0:35
Klasika = 0:30 / 0:30