Gameplay – Call of duty 5: World at War (Heart of the Reich)

Opětovně se nám podařilo oklamat smrt. Na poslední chvíli nás Reznov vytáhl z vodního hrobu. Můžeme se tak pokochat pohledem na Reichstag. Srdce německé říše je nadosah, jen se natáhnout a uchopit jej. Mlčky si vyslechneme komisařův proslov a pak již následujeme Reznova dokončit svou práci. Boční uličkou vlevo se protáhneme k domu obsazeného německými jednotkami. Vyčišťovací práce začíná. Nejprve se prostřílíme skrz jeden dům a pro velký úspěch si to zopakujeme i v tom protějším. Tím se dostáváme do středu dění. Podchodem se přiblížíme k mohutné obraně Reichstagu. Chvíli vyčkáme na rozkaz k útoku a pak nás již nic nemůže zastavit.

Prostřílíme se k prvním barikádám, od nichž se odpíchneme při plnění svého poslání. Kolem budovy je rozmístěna čtveřice děl, jenž je zapotřebí zlikvidovat. Opatrně se prostřílíme k prvnímu, položíme nálož a se stejnou vervou unikneme do dostatečné vzdálenosti, aby nás nezabil výbuch nálože. Stejný postup si zopakujeme ještě třikrát, přičemž se pomalu, ale jistě přibližujeme svému cíli. Výbuchem posledního děla již nic nebrání tomu vzít vchod Reichstagu ztečí. Při tom naplno pocítíme odhodlání jednotek SS bojovat do poslední kapky krve. Nekončící hordy obránců nás nutí si udělat trochu prostoru, na což se přesuneme blíže vchodu. Tento tlak pocítíme zejména před poslední barikádou, kde se musíme udržet, než nám zásah do sloupu uvolní cestu dovnitř.