Gameplay – Project I.G.I. (Get Priboi)

Veškerá dosavadní snaha snad konečně ponese své ovoce. Ze zachyceného rozhovoru se podařilo Anye dohledat Priboie. Ten momentálně jedná s potencionálními kupci na jedné ze svých základen. A jelikož se podařilo z jeho záznamů rozšifrovat případnou ústupovou strategii, můžeme se pustit do nastražení léčky. Zatímco my se vydáváme píchnout do vosího hnízda, tým kapitána Harrisona zaujal postavení na únikové cestě, kde vyhmátnou Priboie při jeho zbabělém útěku. Naším prvním úkolem je získat potřebné výbušniny k provedení diverze. Očíhneme si tedy nejbližší okolí a naplánujeme nejvhodnější strategii průniku. Ideálně za kopcem obejdeme perimetr zabíraný bezpečnostní kamerou, čímž se dostaneme k přístupové cestě do domu. Pak stačí chvilku vyčkat, až bude kamera natočená na opačnou stranu a doběhnout ke dveřím do domu. V něm je zapotřebí obezřetného postupu, jelikož pomalu za každými dveřmi narazíme na nějaký odpor. V ideálním případě by se nám mělo podařit proklouznout bez vyvolání poplachu, avšak i když se rozezní varovná siréna, není důvod házet flintu do žita. V poklidu dojdeme k tlačítku poplachu a zase jej deaktivujeme.

Jedinou komplikací, s níž je zapotřebí počítat je povolání obrněného transportéru. Ale jelikož přímo před sebou máme položenou Law 80, jde jen o drobnou komplikaci, jíž hravě pořešíme. Při opouštění tohoto objektu si je zapotřebí dát pozor na bezpečnostní kameru vlevo. Té se lze relativně snadno zbavit již přes okno v druhé místnosti. Následně se již můžeme vydat na pokec s již zmíněným transportérem. Ten se pohybuje v prostoru nádvoří a není tak nijak náročné ho dostat do hledáčku zaměřovače. A pokud by přeci jen někdo náhodou minul, je tu další šance na reparát. Druhou Law 80 lze najít mezi naskládanými bednami vedle střelnice. Ta se stává naším prvním cílem. Otevřenými vraty přímo před hlavně kulometů by nebylo logické do objektu proniknout. Vydáme se proto k postranním dveřím, nad nimiž si je zapotřebí dát pozor na kameru. Překvápko čeká i za dveřmi, takže nezapomenout mít prst na spoušti a na nic nečekat. Hned poté vyčistíme navazující skladiště, při čemž rozšíříme svůj zbrojní arzenál. Hodně zajímavou hračkou je Jack Hammer. Avšak ze vší té radosti nesmíme zapomenout na to hlavní, proč jsme sem přišli. Na dvě výbušniny ležící na nedaleké bedínce. V případě zájmu lze ještě nalézt v zaparkovaném náklaďáku nějaké ty proximity miny.

V tuto chvíli jsme již vybaveni potřebnými výbušninami, takže by nám teoreticky nic nemělo bránit se přesunout k zásobníkům paliva. Jak nás však Anya upozorňuje, ty jsou chráněny elektrickým plotem a je nejprve potřeba vypnout generátor. Přesuneme se tedy k vedlejší budově, postaráme se o hlídku i kameru, abychom nerušeně došli k terminálu nedaleko žebříku. Tím máme část mise v tomto objektu za sebou, nadešel čas rychlého přesunu. K tomu nám poslouží kabely vedoucí od této rozvodny až k oplocení kolem zásobníků. Vylezeme tedy na sloup vedení. Při tom je zapotřebí si dát pozor na vybíhající vojáky. Takže okamžitě po dolezení palba směrem dolů. Po jejich likvidaci rychle přepneme na Dragunov a zlikvidujeme hlídku na dalším sloupu. Pak se již bez otálení chytneme kabelu, než z nedaleké ubikace doběhne další várka otravů. V tuto chvíli z helipadu startuje vrtulník, toho si však není potřeba všímat. Naší pozornosti by naopak neměli uniknout hlídky kolem zásobníků. Současné postavení nám dává výtečný výhled k jejich poklidnému zlikvidování. A je celkem jedno, zda použijeme Dragunovku nyní nebo až po přesunu k dalšímu sloupu.

U něj se nejprve postaráme o hlídku dole a následně se vydáme k nedaleké základně s naším cílem diverze. V poklidném tempu dojdeme k plotu, přelezeme jej a stejně nerušeně zamíříme i k dvojici nádrží. Na každou z nich připevníme výbušninu, načež urychleně opětovně přelezeme plot, abychom se dostali do bezpečné vzdálenosti od výbuchu. Ten také zanedlouho přichází. Jen s malým zpožděním můžeme sledovat chvatný odjezd Priboiovi limuzíny. Signál k dokončení mise. Naposledy přelezeme plot a vydáme se k budově, z níž právě Priboi prchl. Cíl je prostý prohledat kartotéky a zajistit potřebné důkazy. Při procházení tohoto stavení si je potřeba dát pozor na všudypřítomné stráže. Hned co si pročistíme chodbu, můžeme se pustit do obhlédnutí kartoték v malé kanceláři. V té taktéž narazíme na ochranku. Navíc si je tu potřeba dát ještě pozor na dalšího muže, co sem ještě odkudsi doběhne. Po prohledání dvou regálů složek se přesuneme do přilehlého skladiště. V tom se jak jinak budeme muset vypořádat s větším odporem, než budeme moci po schodech dojít do zdejší kanceláře a s definitivní platností najít v kartotékách potřebné inkriminující záznamy.