Command & Conquer: Renegade – Level 10, All brains, no brawn


Smrtí Ravenshawa se rozpoutává v laboratorním komplexu hotové peklo na zemi. Výtvory genetického inženýrství se vymkli kontrole a přebírají nadvládu nad komplexem. Není tedy záhodno dlouho otálet s ústupem. Přeci jen není naším cílem zabezpečit oblast. Pro nás je prioritou bezpečnost Ignatia Mobiuse (Protect Mobius) a jeho eskorta na povrch (Escort Mobius to Surface). Výtahem vyjedeme o patro víše k místnostem, kde jsme posledně ničili terminály. Tentokrát tyto dveře musíme navštívit s prozaičtějšího důvodu, abychom získali dvojici přístupových karet, co nám otevřou otočné dveře. Tato zastávka má i jednu pozitivní stránku, Mobius si zde vyzvedne svůj bojový oblek (Acquire Power Suit). S jeho pomocí již není jen nechtěným přítěžkem, nýbrž plnohodnotnou posilou.

Jak předchozí řádky naznačili, cesta k povrchu bude víceméně kopírovat tu, jíž jsme se dostali až do laboratoře. Jedinou novinkou jsou všudypřítomné střílny umístěné na stropě v rohách. Je tedy záhodné vždy vykouknout, jestli za tím dalším rohem nějaká nečíhá. Opatrně tak projdeme chodbami podzemního komplexu a výtahem se dostaneme do otevřené jeskyně. Zde je potřeba očekávat tužší šik nepřátel. Naštěstí mezi jednotkami Nod a mutanty panuje rivalita a zbraně pozvedají i proti sobě. Ten kdo si v tomto místě zkrátil cestu přes osobní výtah, bude trochu zklamaný, ani jeden není funkční a směrem vzhůru je potřeba vyrazit zásobovacím tunelem. Ten nás pozvolna dovede až k místu, kde jsme si naposledy mohli vypůjčit tank. Toto místo zdůrazňuju s prostého důvodu. Kousek za ním jsou po pravé straně dveře vedoucí do slepé místnosti. Tu jsme při cestě sem naprosto ignorovali, ovšem teď se vyplatí se tu zastavit a vyzvednout si novou hračku.

Její palebná síla se dozajista bude hodit, až vyjedeme výtahem do dalšího patra. Zde na nás čeká poslední tvrdý odpor. Jistou výhodou, ale zároveň nevýhodou je soustředění jejich pozornosti na Mobiuse. Ač je jeho oblek značně odolný, palbu z několika střílen a většího počtu pušek dlouho nevydrží. Je proto potřeba jednat rychle, tedy za předpokladu, že pro velký úspěch neplánujeme návrat k poslednímu uložení. Zajištěním tohoto prostoru jsme již jen krůček od povrchu. Od něj nás dělí již jen jedno schodiště a nějaká ta střílna. Opuštěním vchodových vrat se mění i priorita úkolu. Máme Mobiuse doprovodit k transportnímu místu (Escort Mobius to GDI). To je již spíše jen takovým gestem. Ten jeden neviditelný tank a skupinka důstojníků Nodu jsou pro Havoca brnkačkou. Eliminací všech mužů z této skupinky navíc plníme bonusový úkol (Eliminate NOD Resistance).